Ceník

Vedení daňové evidence:

Od 16,- Kč/doklad neplátci dph a od 18,- Kč/doklad plátci dph

Vedení účetnictví:

Neplátce dph: od 18,- Kč/doklad a plátce dph od 20,- Kč/doklad

K ceně se připočítává cca 10% u dokladů v cizí měně, cca 10% u dokladů se členěním dle zakázek (dle množství a přehlednosti zakázek na jednom dokladu). Od ceny lze odečíst cca 10% účtování většího množství stejného typu dokladů(např. nákupy zboží v jedné číselné řadě apod.). Předpokladem jsou setříděné doklady dle jednotlivých agend (přijaté faktury, vydané faktury…).

Zavedení majetku/HIM, leasingový majetek:

cca 200-400,- Kč

Mzdy:

 • 1 zaměstnanec: 300,- Kč
 • 2-5 zaměstnanců: 200,- Kč
 • 6-30 zaměstnanců: 150,- Kč
 • nad 30 zaměstnanců: individuálně
 • 150,- Kč/zaměstnanec/rok: roční zúčtování, prohlášení, ELDZ
 • přihlášky + odhlášky: 300,- kč/1 zaměstnanec

Předpokladem je dodání prac. smlouvy, případného prohlášení, dotazníku a dalších formulářů nutných k zavedení zaměstnance do systému a docházky zaměstnanců za jednotlivé měsíce.

Přiznání k dph

 • od 300,- Kč dle objemu a složitosti

Silniční daň

 • 300,- Kč/ 1 auto + 50,- Kč za každé další auto

Závěrkové práce + zpracování přiznání k dani

Dle náročnosti prací (inventura účtů, majetku, pohledávek a závazků, odpisy tvorba příp. opravných položek, kontrola výnosů, nebo příjmů na dph, atd.): cca 1 až 2 měsíční paušály (platby)

Zpracování daňového přiznání dle podkladů od klienta

 • Přiznání fyzické osoby A (jen závislá činnost, bez přehledů OSSZ aZP): 900,- Kč
 • Přiznání fyzické osoby B (s přehledy pro OSSZ a ZP): 1800,- Kč
 • Přiznání pro právnické osoby: od 2600,- Kč
 • Lze sjednat i individuální pravidelnou paušální měsíční částku, která se může měnit při zvýšení, či snížení objemu za určité období.

Účetní, daňové a mzdové poradenství

 • U stálých klientů zpravidla v ceně.
 • Jednorázové poradenství : 550,- Kč/hod, popř. dle domluvy.

Zavedení a optimalizace účetního systému POHODA ve firmě

 • (pokladna, skladová evidence, fakturace, případné propojení systému s účetní kanceláří): individuálně dle konkrétních požadavků klientů

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktujte nás

Třebíč 568 847 284

Brno 602 385 650

Najdete nás na facebooku